• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katarzyna i Andrzej Łojas prowadzący działalność pod nazwą Apartamenty U Kośle, Bulwary Słowackiego 10c, 34-500 Zakopane, dalej jako „Administrator”.
  • Pani/Pana Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  • rozwiń treść »